Pozicione Vakante

Pozicione Vakante

Jeni te interesuar te punoni me Spitalin Trita dhe t'i bashkoheni nje ekipi nderkombetar ne qender te Tiranes? Kontrolloni vendet e lira tona me poshte. Nese identifikoni nje pozicion te pershtatshem per ju, ju lutemi dorezoni CV-ne tuaj.

Trita Hospital, nje strukture e re spitalore ne qender te Tiranes kerkon te punesoje: Financier/e

Detyrat

 • Pergatitja e informacionit financiar si dhe regjistrimi i te dhenave financiare ne sistemin kontabel, duke u bazuar ne informacionin e pasqyruar ne kontrata, arka, levizjet bankare, etj.
 • Te mbikqyre ne vazhdimesi dhe me perpikmeri proceset financiare, te kryej analiza/kontrolle te rregullta te faturimeve.
 • Te mbaj raportet me klient-furnitor per ceshtjet financiare.
 • Rregjistron veprimet e bankes dhe arkes, si dhe kontrollon dokumentacionin e pagesave.
 • Kontrollon magazinen dhe gjendjen e inventarit.
 • Pergatit dhe dorezon raporte financiane ne datat e caktuara.

Kualifikimet

 • Te kete perfunduar studimet Universitare ne Fakultetin e Ekonomise, dega Finance-Kontabilitet.
 • Te kete mbi 2 vjet eksperience pune si Financier/e.
 • Te kete njohuri shume te mira perdorimi te programeve financiare (Alpha Web; Financa 5; Bilanci)
 • Te kete aftesi te shkelqyera organizative dhe komunikimi.
 • Njohuria e gjuhes italiane dhe angleze perben avantazh.

Te interesuarit te dergojne CV-ne e tyre me subjektin “Financier/e” ne: hr@trita.al

* Te gjitha aplikimet do te trajtohen me konfidencialitet te plote sipas ligjit nr. 9887 vendosur nga Parlamenti i Shqiperise per “ Mbrojtjen e te Dhenave Personale.”

Trita Hospital, nje strukture e re spitalore ne qender te Tiranes kerkon te punesoje: Infermier/e

Kualifikimet

 • Te zoteroj licensë ushtrimi të profesionit.
 • Te kete minimalisht 6 muaj eksperience pune ne fushen e infermierise.

Te interesuarit te dergojne CV-ne e tyre me subjektin “Infermier/e” ne: hr@trita.al

* Te gjitha aplikimet do te trajtohen me konfidencialitet te plote sipas ligjit nr. 9887 vendosur nga Parlamenti i Shqiperise per “ Mbrojtjen e te Dhenave Personale.”

Trita Hospital, nje strukture e re spitalore ne qender te Tiranes kerkon te punesoje: Teknik / Mirembajtes

Detyrat

 • Merr persiper mbulimin e nevojave aktuale ne Trita Hospital me oksigjen te gazte me ane te bombolave duke patur parasysh konsumin aktual ne spital.
 • Miremban sistemin Hidraulik te spitalit
 • Kujdeset mbi problematikat teknike qe mund te shfaqen

Te interesuarit te dergojne CV-ne e tyre me subjektin “Teknik / Mirembajtes” ne: hr@trita.al

* Te gjitha aplikimet do te trajtohen me konfidencialitet te plote sipas ligjit nr. 9887 vendosur nga Parlamenti i Shqiperise per “ Mbrojtjen e te Dhenave Personale.”

Trita Hospital, nje strukture e re spitalore ne qender te Tiranes kerkon te punesoje: Magazinier

Detyrat

 • Mbikqyr aktivitetet e perditshme te magazines.
 • Pergjegjes per rregullin e hapsires se magazines, saktesine e ndjekjes se produktit.
 • Kontrollon me rigorozitet te gjitha furnizimet me lende te pare kryesisht per sasi dhe cilesi.
 • Monitoron hapesirat dhe ndjek nivelet e stokut.
 • Rakordon dhe koordinon aktivitetin e hyrje-daljeve nga magazina.
 • Pergatit raporte per Dept. e Finances kur i kerkohet.
 • Mbikqyr aktivitetin ditor te magazines.
 • Mban procesverbale per cdo incident, thyerje, demtim apo shperdorim.

Kualifikimet

 • Diplome e arsimit te larte.
 • Eksperience te pakten 1 vit ne magazine/inventare.
 • Aftesi per te punuar i pavarur dhe te marre vendime.
 • Aftesi per te perfunduar detyrat ne kohe.
 • Njohuri te mira te MS Office dhe Excel.
 • Aftesi te mira organizuese dhe koordinuese.

Te interesuarit te dergojne CV-ne e tyre me subjektin “Magazinier” ne: hr@trita.al

* Te gjitha aplikimet do te trajtohen me konfidencialitet te plote sipas ligjit nr. 9887 vendosur nga Parlamenti i Shqiperise per “ Mbrojtjen e te Dhenave Personale.”

Trita Hospital, nje strukture e re spitalore ne qender te Tiranes kerkon te punesoje: Inxhinier Elektrik

Detyrat

 • Mbikeqyrja dhe monitorimi i sistemit elektrik te spitalit

Kualifikimet

 • Njohuri ne praktika te inxhinierise elektrike, duke perfshire projektimin dhe zbatimin e sistemeve elektrike.
 • Aftesi per te percaktuar prioritete dhe menaxhuar disa projekte njekohesisht.
 • Eksperince pune +2 vite

Te interesuarit te dergojne CV-ne e tyre me subjektin “Inxhinier Elektrik” ne: hr@trita.al

* Te gjitha aplikimet do te trajtohen me konfidencialitet te plote sipas ligjit nr. 9887 vendosur nga Parlamenti i Shqiperise per “ Mbrojtjen e te Dhenave Personale.”