Sherbimet Mjeksore

Laborator Klinik-Biokimik-Mikrobiologjik

Departamenti i Laboratorit Kimik-Biokimik-Mikrobiologjik eshte pjese e Departamenteve te spitalit Trita. Departamenti merr persiper analizen e mostrave klinike (p.sh. gjaku, urina, CSF dhe lengje te tjera trupore) per matjen e perberjeve te ndryshme kimike qe jane te dobishme ne diagnostikimin, monitorimin dhe prognozen e nje game te gjere semundjesh.

Cardiovascular Picture

Laboratori ofron:

 • Analiza rutine biokimike
 • Matja e hormoneve
 • Monitorimi terapeutik i barnave
 • Matja e markerave tumorale
 • Elektroforeza e proteinave
 • Testimi i djerses
 • Testime te ndryshme (osmolaliteti, litiumi, gazi i gjakut dhe analiza e hemoglobines karboksi)
 • Kulturat bakteriale
 • Antibiograma
 • Kulturat mykotike
 • Testet specifike virale
 • Testet per SST.
 • Testet imunologjike
 • Testet virale
 • Testet mikrobiologjike
 • Testet e alergjise
 • Dozimi i barit
 • Elektroforeza
 • Testet e koagulimit
 • Testet e urines
 • Testimi toksikologjik
 • Proteinat specifike
 • Lipoproteinat dhe fosfolipidet
 • Hematologji laboratorike
 • Testet laboratorike ne urine
 • Testet laboratorike ne feces
 • Testet laboratorike te lengut cerebrospinal
 • Testet laboratorike te lengut artikular
 • Elektroforeza
 • Dozimi i antigjeneve dhe antitrupave te hepatitit
 • Testet e patologjive virale dhe agjenteve te tjere infektive
 • Testet laboratorike sipas patologjive dhe procedurave mjekesore
 • IgE specifike dhe intoleranca ushqimore
 • Gjenetika prenatale dhe biologjia molekulare