Sherbimet Mjeksore

ALERGOLOGJI- IMUNOLOGJI

Departamenti ka si synim te permiresoje kujdesin (diagnozen dhe trajtimin) ne pacientet me crregullime komplekse atopike, alergji te lidhura me punen, mastocitoze, urtikariale/angioedema rezistente ndaj trajtimit, alergji ndaj ilaceve dhe paciente me alergji te rende qe marrin imunoterapi.

Cardiovascular Picture

Drejtimet kryesore ne ofrimin e kujdesit shendetesor:

 • ofrimi i kujdesit rutine dhe urgjent per pacientet me semundje te frymemarrjes dhe dermatoze alergjike;
 • vaksinimi i pacienteve me histori alergjike;
 • sigurimi i kujdesit diagnostik, terapeutik dhe parandalues per pacientet me semundje alergjike dhe semundje te shoqeruara me mungese imuniteti;
 • mbajtja e terapise zevendesuese gjate gjithe jetes me imunoglobulina per pacientet me imunodeficence paresore (oktagame, gamimune, intratekt, gabriglobine)
 • te kryeje diagnostikime specifike alergjike dhe imunologjike dhe diagnostifikime diferenciale me semundje te tjera;
 • zhvillimi dhe zbatimi i masave per permiresimin dhe zbatimin e metodave te reja te diagnostikimit, trajtimit dhe parandalimit te semundjeve alergjike;
 • zbatimin dhe mirembajtjen e programeve te trajnimit per pacientet qe synojne parandalimin e semundjeve alergjike;
 • pjesemarrja ne procesin e ngritjes profesionale te personelit ne objektin mjekesor per diagnostikim dhe kujdes mjekesor ne fushen e alergologjise dhe imunologjise;
 • pune sanitare-edukative me paciente;
 • terapi imune specifike per alergjen;
 • ofrimin e keshillave per mjeket e departamenteve te tjera te spitalit ne parandalimin, diagnostikimin dhe trajtimin e semundjeve alergjike;
 • kryen dokumentacionin kontabel dhe raportues, raportimin e aktiviteteve ne perputhje me proceduren e percaktuar, mbledhjen e te dhenave per regjistrat e mbajtur sipas ligjit.
 • prezantimi i metodave dhe teknikave te reja diagnostike dhe terapeutike.
testi alergjise

Llojet e ekzaminimeve perkatese:

 • analiza klinike e gjakut;
 • studime imunologjike;
 • hulumtime biokimike.
 • kerkime alergjike;
 • ekzaminimi me rreze x i organeve te kraharorit, tomografia e kompjuterizuar;
 • studime endoskopike;
 • Ultratinguj i organeve te brendshme;
 • EKG, ECHO-KS;
 • Spirografia.

Detyrat e Departamentit Alergologjik

Ofrimi i trajtimit te specializuar dhe kujdesit diagnostik per pacientet me semundjet e meposhtme:

 • Astma bronkiale
 • Bronkit kronik
 • Ethet e barit
 • Rinosinusopatii
 • Urtikaria akute
 • Urtikaria kronike e perseritur
 • Angioedema
 • Dermatiti atopik
 • Dermatiti alergjik
 • Shoku anafilaktik
 • Intoleranca ndaj droges
 • Semundja e serumit
 • Imunodeficiencat